Novo Nordisk

NovoHealth er et verdensomspændende program, der har til formål at sikre medarbejdernes sundhed på arbejdspladsen. Et af de nyere tiltag i Novo Nordisk er konceptet ”Exercise at Work”, der indebærer pausetræning i arbejdstiden med elastik. Health Group står for udarbejdelsen af øvelsessammensætninger, der tilrettelægges med henblik på at styrke skulder, nakke og ryg og dermed forebygge eventuelle nedslidninger og skader på arbejdspladsen.

Afdelingerne træner i fællesskab på gangene 2-3 gange ugentligt af 5-10 minutters varighed. Denne relativt lille træningsindsats kan skabe betydelige forbedringer i hverdagen. Health Groups instruktører varetager instruktion af øvelser, for at sikre at medarbejderne mestrer de tekniske færdigheder der er forbundet med øvelserne. Afdelingerne giver udtryk for at de har stor glæde af vores ekspertise, inspiration til spændende øvelser samt niveauinddeling af disse.

Health Group varetager administrationen og står for afviklingen af forløbet. Det betyder, at I som virksomhed har minimalt planlægningsarbejde undervejs. Motionsordningen tilpasses efter virksomhedens størrelse, behov og medarbejdersammensætning.

  • Dato 28. april 2015
  • Tags APV, Kombinationsbehandling