Haldor Topsøe

Haldor Topsøe, Frederikssund er en industrivirksomhed med mere end 600 ansatte. De producerer bl.a. katalysatorer. I 2008 havde Haldor Topsøe etableret et stort motionsrum med udstyr og Body Bikes til deres medarbejdere. Efter fire år var der kun 150 betalende medlemmer af motionsklubben.

I forbindelse med udvidelsen af produktionsanlægget i Frederikssund i 2011, blev Health Group bedt om designe et nyt motionsrum og samtidigt undersøge hvordan antallet af brugere kunne blive højere.

Resultatet fra analysen mundende ud i et mere målrettet og differentieret motionsudbud. Bl.a. blev holdtimer prioriteret ligeså højt som maskiner, driften blev professionaliseret og med events og markedsføring steg antallet af medlemmer hurtigt til 200 i 2012. Fra 2012 har Health Group stået for driften af motionsrummet og antallet af medlemmer er i dag 360.

Den månedlige brugerbetaling på 99 kr. betaler alle udgifter. Både udstyr, drift, instruktion og events. Haldor Topsøe betaler kun husleje til motionsrummet.

En af grundene til den store succes er både en engageret medarbejdergruppe, og det forhold at der hele tiden tilbydes nye og spændende motionsformer så tilbuddene dækker bredt.

Relaterede projekter