Clipper Group

Siden starten af 2012 har Health Group varetaget 3 faste ugentlige Body Bike hold (indendørs cykling). Holdene er godt besøgt at de cykelentusiastiske ansatte, der viser stor tilfredshed med samarbejdet med Health Group. Rosen går specielt på de dygtige og motiverende instruktører, sjældne aflysninger samt professionel administration. Udover holdtræning, varetager Health Group de personlige sundhedstjek af medarbejderne, som er med til at kortlægge virksomhedens sundhed og deraf hvilke områder der evt. bør fokuseres på fremadrettet.

  • Dato 15. oktober 2012
  • Tags